شوره موی سر

شوره -یا تکه های پوست مرده- میتونه خیلی واضح روی سر یا روی لباس کسی دیده بشه و…


رازهای زیبایی مو

رازهای زیباییِ موهای بلند موها نقش بسزایی در جلوه و جذابیت چهره ایفا می کنند.…