معرفی ابزار سیاه قلم

1- مداد کنته سفید مارک کرتالر
2- مداد کنته مشکی مارک ماریس
3- مداد استدلر مارس لموگراف B8
4- مداد استدلر روکش قرمز hb
5- مداد فابرکاستل b2- b6- b8
6- شمش گرافیتی مارک کوه نور
۷- قلموهای مارک پارس آرت سری۱۱۱۱ * از سایز- ۰ تا ۲۴ – تهیه بشه
۸- قلموی مارک پارس آرت سری ۲۱۲۵ * شماره- صفر – دو عدد تهیه بشه
۹- قلموهای نرم پارس آرت سری ۲۳۹۲ – قلموی مَک سایز کوچک – قلموی گنزا سایز کوچک
۱۰- جایگزین‌قلموهای شماره ۹ رهاورد سری ۱۳۷۹ استفاده گردد .
۱۱- جایگزین قلموهای شماره ۸ ،مارک خرم شماره های صفر و ۲
۱۲- پودر کلارک در تنوع مختلف (تهیه اختیاری )
۱۳- دوده کنته مارک ریما
۱۴- کنته استوانه ای یا مکعبی کرتا کالر
۱۵- پاک کن برقی
۱۶- پاک کن اتودی ۲.۳ میل مونوزیرو
۱۷- پاک‌‌ کن خمیری
۱۸- پاک کن اتودی ۳.۸ میل
۱۹- ‌پاک کن معمولی یا سه گوش فکتیس
۲۰- پاک کن فرچه ای (مدادی )
۲۱- خودکار سفید
۲۲- چسب کاغذی
۲۳- سمباده
۲۴- ‌ پنبه و دستمال کاغذی
۲۵- محو کن
۲۶- گوش پاک کن
۲۷- تافت مو
۲۸- مقوای فابریانو ۲۲۰ گرم (اِلر)
۲۹- تخته شاسی
۳۰- کاتر
۳۱- کتاب
۳۲- قلموهای ماکو (دو سایز )

انواع مدادها :


1- مداد کنته سفید مارک کرتالر

2-مداد کنته مشکی مارک ماریس

3-مداد استدلر مارس لموگراف B8

4- مداد استدلر روکش قرمز hb

5- مداد فابرکاستل b2_b6_b8

6- شمش گرافیتی مارک کوه نور

معرفی ابزار سیاه قلم

انواع قلموها :


7- قلموهای مارک پارس آرت سری۱۱۱۱ (دسته قهوه ای * از سایز_ ۰ تا ۲۴ _ تهیه بشه

8- قلموی مارک پارس آرت سری ۲۱۲۵ (دسته سبز ) * شماره_ صفر _ دو عدد تهیه بشه

9- قلموهای نرم مارک پارس ارت سری ۲۳۹۲ – قلموی مَک سایز کوچک – قلموی گنزا سایز کوچک

10- اگر قلموهای پارس آرت سری ۱۱۱۱ نبود جایگزین آن قلموی رهاورد سری ۱۳۷۹ استفاده گردد . اگر قلموی پارس آرت سری ۲۱۲۵ نبود میتوانید از قلموی مارک خرم شماره های صفر و ۲ استفاده کنید.‌

۳۲_ قلموهای ماکو (تهیه در دو سایز )

معرفی ابزار سیاه قلم
معرفی ابزار سیاه قلم

انواع زغال ها :


12- پودر کلارک در تنوع مختلف (تهیه اختیاری )

13- دوده پودر کنته مارک ریما

14 – کنته استوانه ای یا مکعبی مارک کرتا کالر

معرفی ابزار سیاه قلم

چه پاک کن هایی تو سیاه قلم نیاز دارم :


15- پاک کن برقی

16- پاک کن اتودی ۲.۳ میلی متر مونوزیرو

17- پاک‌‌ کن خمیری

18- پاک کن اتودی ۳.۸ میلی متر

19-  پاک کن معمولی یا سه گوش فکتیس

20- پاک کن فرچه ای (مدادی )

🔮پاک کن اتودی با سطح مقطع مربع و مستطیل هم هست که خرید اونها اختیاریه و تو اینجا بهش اشاره ای نکردم 😇🥰

🔮هر کدوم از اینها یک نوع کاربرد تو‌ کارها داره که تو‌ قالب کلیپ تو پیجمون قرار میگیره ومیتونین کاربردشون رو از پیجمونم نگاه کنین

معرفی ابزار سیاه قلم

سایر موارد : 


21- خودکار سفید

22- چسب کاغذی

23- سمباده

24- پنبه و دستمال کاغذی

25- محو کن

26- گوش پاک کن

27- تافت مو

28- مقوای فابریانو ۲۲۰ گرم (اِلر)

29- تخته شاسی

30 – کاتر

معرفی ابزار سیاه قلم