معرفی ابزار سیاه قلم

1- مداد کنته سفید مارک کرتالر
2- مداد کنته مشکی مارک ماریس
3- مداد استدلر مارس لموگراف B8
4- مداد استدلر روکش قرمز hb
5- مداد فابرکاستل b2- b6- b8
6- شمش گرافیتی مارک کوه نور
۷- قلموهای مارک پارس آرت سری۱۱۱۱ * از سایز- ۰ تا ۲۴ – تهیه بشه
۸- قلموی مارک پارس آرت سری ۲۱۲۵ * شماره- صفر – دو عدد تهیه بشه
۹- قلموهای نرم پارس آرت سری ۲۳۹۲ – قلموی مَک سایز کوچک – قلموی گنزا سایز کوچک
۱۰- جایگزین‌قلموهای شماره ۹ رهاورد سری ۱۳۷۹ استفاده گردد .
۱۱- جایگزین قلموهای شماره ۸ ،مارک خرم شماره های صفر و ۲
۱۲- پودر کلارک در تنوع مختلف (تهیه اختیاری )
۱۳- دوده کنته مارک ریما
۱۴- کنته استوانه ای یا مکعبی کرتا کالر
۱۵- پاک کن برقی
۱۶- پاک کن اتودی ۲.۳ میل مونوزیرو
۱۷- پاک‌‌ کن خمیری
۱۸- پاک کن اتودی ۳.۸ میل
۱۹- ‌پاک کن معمولی یا سه گوش فکتیس
۲۰- پاک کن فرچه ای (مدادی )
۲۱- خودکار سفید
۲۲- چسب کاغذی
۲۳- سمباده
۲۴- ‌ پنبه و دستمال کاغذی
۲۵- محو کن
۲۶- گوش پاک کن
۲۷- تافت مو
۲۸- مقوای فابریانو ۲۲۰ گرم (اِلر)
۲۹- تخته شاسی
۳۰- کاتر
۳۱- کتاب
۳۲- قلموهای ماکو (دو سایز )

انواع مدادها :


1- مداد کنته سفید مارک کرتالر

2-مداد کنته مشکی مارک ماریس

3-مداد استدلر مارس لموگراف B8

4- مداد استدلر روکش قرمز hb

5- مداد فابرکاستل b2_b6_b8

6- شمش گرافیتی مارک کوه نور

معرفی ابزار سیاه قلم

انواع قلموها :


7- قلموهای مارک پارس آرت سری۱۱۱۱ (دسته قهوه ای * از سایز_ ۰ تا ۲۴ _ تهیه بشه

8- قلموی مارک پارس آرت سری ۲۱۲۵ (دسته سبز ) * شماره_ صفر _ دو عدد تهیه بشه

9- قلموهای نرم مارک پارس ارت سری ۲۳۹۲ – قلموی مَک سایز کوچک – قلموی گنزا سایز کوچک

10- اگر قلموهای پارس آرت سری ۱۱۱۱ نبود جایگزین آن قلموی رهاورد سری ۱۳۷۹ استفاده گردد . اگر قلموی پارس آرت سری ۲۱۲۵ نبود میتوانید از قلموی مارک خرم شماره های صفر و ۲ استفاده کنید.‌

۳۲_ قلموهای ماکو (تهیه در دو سایز )

معرفی ابزار سیاه قلم
معرفی ابزار سیاه قلم

انواع زغال ها :


12- پودر کلارک در تنوع مختلف (تهیه اختیاری )

13- دوده پودر کنته مارک ریما

14 – کنته استوانه ای یا مکعبی مارک کرتا کالر

معرفی ابزار سیاه قلم

چه پاک کن هایی تو سیاه قلم نیاز دارم :


15- پاک کن برقی

16- پاک کن اتودی ۲.۳ میلی متر مونوزیرو

17- پاک‌‌ کن خمیری

18- پاک کن اتودی ۳.۸ میلی متر

19-  پاک کن معمولی یا سه گوش فکتیس

20- پاک کن فرچه ای (مدادی )

?پاک کن اتودی با سطح مقطع مربع و مستطیل هم هست که خرید اونها اختیاریه و تو اینجا بهش اشاره ای نکردم ??

?هر کدوم از اینها یک نوع کاربرد تو‌ کارها داره که تو‌ قالب کلیپ تو پیجمون قرار میگیره ومیتونین کاربردشون رو از پیجمونم نگاه کنین

معرفی ابزار سیاه قلم

سایر موارد : 


21- خودکار سفید

22- چسب کاغذی

23- سمباده

24- پنبه و دستمال کاغذی

25- محو کن

26- گوش پاک کن

27- تافت مو

28- مقوای فابریانو ۲۲۰ گرم (اِلر)

29- تخته شاسی

30 – کاتر

معرفی ابزار سیاه قلم