کنسرت نمایش سی

کنسرت نمایش سی برای روزهای 17 و 18و19 شهریور تمدید شد سالن اجرا : کاخ سعد آباد…