ابرنگ

تاریخچه نقاشی آبرنگ

استفاده از آبرنگ در زمان های قدیم معمول بود. مثلاً می توان به طومارهای پاپیروس…