تفاوت اصلی نقاشی سیاه قلم و طراحی چهره با مداد

طراحی چهره با مداد؛ اصول کلی و مبانی طراحی یک چهره با استفاده از تناسبات طلایی…