عوارض خطرناک سولاریوم

 سولاریوم بی­ شک در سال­ های اخیر، داشتن پوست برنزه در فصل تابستان به یکی از…