نمونه کار – سیاه قلم

نقاشی چهره سیاه قلم

نقاشی چهره با تکنیک سیاه قلم – هایپر رئال